24K Gold Rate Today in cities near Fatehgarh Sahib : 22K Gold Rate Today in cities near Fatehgarh Sahib

Gold Rate Today in all Cities near Fatehgarh Sahib

Today, 23 Jan 2022
City 24K Gold 22K Gold 20K Gold 18K Gold 16K Gold 14K Gold 12K Gold
Amritsar 49,510 45,380 41,260 37,130 33,010 28,880 25,220
Barnala 49,510 45,380 41,260 37,130 33,010 28,880 25,220
Bathinda 49,510 45,380 41,260 37,130 33,010 28,880 25,220
Faridkot 49,510 45,380 41,260 37,130 33,010 28,880 25,220
Fatehgarh Sahib 49,510 45,380 41,260 37,130 33,010 28,880 25,220
Fazilka 49,510 45,380 41,260 37,130 33,010 28,880 25,220
Firozpur 49,510 45,380 41,260 37,130 33,010 28,880 25,220
Gurdaspur 49,510 45,380 41,260 37,130 33,010 28,880 25,220
Hoshiarpur 49,510 45,380 41,260 37,130 33,010 28,880 25,220
Jalandhar 49,510 45,380 41,260 37,130 33,010 28,880 25,220
Kapurthala 49,510 45,380 41,260 37,130 33,010 28,880 25,220
Ludhiana 49,510 45,380 41,260 37,130 33,010 28,880 25,220
Mansa 49,510 45,380 41,260 37,130 33,010 28,880 25,220
Moga 49,510 45,380 41,260 37,130 33,010 28,880 25,220
Muktsar 49,510 45,380 41,260 37,130 33,010 28,880 25,220
Pathankot 49,510 45,380 41,260 37,130 33,010 28,880 25,220
Patiala 49,510 45,380 41,260 37,130 33,010 28,880 25,220
Rupnagar 49,510 45,380 41,260 37,130 33,010 28,880 25,220
Sangrur 49,510 45,380 41,260 37,130 33,010 28,880 25,220
Sas Nagar 49,510 45,380 41,260 37,130 33,010 28,880 25,220
Shd Bhagat Singh Ngr 49,510 45,380 41,260 37,130 33,010 28,880 25,220
Tarn Taran 49,510 45,380 41,260 37,130 33,010 28,880 25,220
Gold Rate Today in Fatehgarh Sahib