48590.00
+0.00

Gold Rate All Karat in Baloda Bazar

Gold 1 Gram 10 Gram 1 Tola 1 Ounce 1 Kg
24 Karat 4,859 48,590 56,674 137,750 4,859,000
22 Karat 4,454 44,541 51,952 126,271 4,454,083
20 Karat 4,049 40,492 47,229 114,792 4,049,167
18 Karat 3,644 36,443 42,506 103,313 3,644,250
16 Karat 3,239 32,393 37,783 91,834 3,239,333
14 Karat 2,834 28,344 33,060 80,354 2,834,417
12 Karat 2,430 24,295 28,337 68,875 2,429,500

Silver Rate Today in Baloda Bazar

Silver 1 Gram 10 Gram 1 Tola 1 Ounce 1 Kg
999 Fine 4,859 48,590 56,674 137,750 4,859,000
925 Sterling 4,495 44,946 52,424 127,419 4,494,575
900 Coin 4,373 43,731 51,007 123,975 4,373,100
800 German 3,887 38,872 45,340 110,200 3,887,200
Gold Rate in All Cities Near Baloda Bazar

Gold Rate Last 10 Days in Baloda Bazar

Date Price Change
21 Oct 2021 48,590.00 +220.00
20 Oct 2021 48,370.00 -10.00
19 Oct 2021 48,380.00 +80.00
18 Oct 2021 48,300.00 -720.00
17 Oct 2021 49,020.00 +0.00
16 Oct 2021 49,020.00 +0.00
15 Oct 2021 49,020.00 +0.00
14 Oct 2021 49,020.00 +730.00
13 Oct 2021 48,290.00 +150.00
12 Oct 2021 48,140.00 +20.00

Gold Rate 4 Months in Baloda Bazar

Baloda Bazar Gold Rate - October : Highest Price 49,020.00
Baloda Bazar Gold Rate - October : Lowest Price 47,350.00
Baloda Bazar Gold Rate - October : Average Price 48,157.62
Baloda Bazar Gold Rate - September : Highest Price 48,620.00
Baloda Bazar Gold Rate - September : Lowest Price 46,640.00
Baloda Bazar Gold Rate - September : Average Price 47,692.67
Baloda Bazar Gold Rate - August : Highest Price 49,390.00
Baloda Bazar Gold Rate - August : Lowest Price 46,940.00
Baloda Bazar Gold Rate - August : Average Price 48,270.97
Baloda Bazar Gold Rate - July : Highest Price 49,520.00
Baloda Bazar Gold Rate - July : Lowest Price 47,920.00
Baloda Bazar Gold Rate - July : Average Price 48,834.84